O projekcie

Projekt przewiduje utworzenie 3 laboratoriów multimedialnych, w których prowadzone będą zajęcia dydaktyczne oraz wdrożona zostanie pilotażowa wersja platformy interaktywnego wspomagania nauczania przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem technik zdalnej edukacji.

W projekcie można wyróżnić 3 zasadnicze etapy: remont i adaptacja laboratoriów; zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, specjalnego sprzętu dla osób niepełnosprawnych i oprogramowania; uruchomienie platformy edukacyjnej ActiveMath. Platforma stosuje innowacyjną technologię interaktywnego uczenia, która z sukcesem została wdrożona w kilku krajach UE.

Beneficjentami projektu są dwa Wydziały: Wydział Matematyki Stosowanej (MS) (dawniej Wydział Matematyczno-Fizyczny) oraz Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEiI). W ramach Wydziałów projekt obejmuje kierunki:

  • Matematyka, Informatyka – Wydział MS
  • Informatyka, Automatyka i Robotyka, Makrokierunek – Wydział AEiI

Kierownikiem projektu jest dr Beata Sikora z Wydziału Matematyki Stosowanej.